Minden Örkényről, másképpen

Örkény város

Örkény város

Tényleg nem érdekel?

2017. november 07. - szobiszorp

Nemrég Örkényben jártam. Láttam valamit, amiről eddig nem volt tudomásom. Azt mondják ez egy emlékmű. Ha az akkor szégyen ahogy kinéz. Ez is a város szégyene, mint még néhány más.

De nem ez a legfontosabb. Hanem mind az, ami a kerítésen van. Vörös csillag, sarló és kalapács. Vajon miért van ott? Ez a kérdés.

Már említettem néhányszor, hogy Magyarországon vannak törvények. Ezeket az általunk választott parlamenti képviselők hozzák. A törvények között vannak jók és rosszak is. Ezeket lehet vitatni, szidni, dicsérni, véleményezni, stb. De! A törvényeket be kell tartani! Mindenkinek. Polgárnak, önkormányzatnak, kormánynak, hivataloknak, mindenkinek. Kivétel nélkül.

Van egy törvény ami az önkényuralmi jelképekről szól. Ez a Btk. 335.§. Idézem: - SS-jelvény, nyilaskereszt, sarló-kalapács, ötágú vöröscsillag vagy ezeket ábrázoló jelkép terjesztése, nagy nyilvánosság előtti használata, közszemlére tétele minősül bűncselekménynek.

Vagyis, a terület gazdája törvényt sért, bűncselekményt követ el folytatólagosan.

Beszéltem néhány emberrel. Szinte mindenki azt mondta: - Kit zavar az ott? Úgysem látja senki.. Ez volt a legtöbb vélemény.

Hát ez az! Kit zavarnak a törvényeink? Úgy sem tartjuk be őket... Jó ez így? Én mondhatom a hivatalnak vagy a rendőrnek, hogy kit zavar, hogy bűnöztem? Úgysem látta senki.. Ezt lehet?

Vagy itt a másik. Az önkormányzat folyamatos törvénysértést követ el, a középületek akadálymentesítése témában. Konkrétan, már évek óta nem megoldott a fogászati rendelő megközelítése néhány embernek. Pedig törvény van rá, hogy pl. A kerekes székeseknek is meg kell tudnia közelíteni a középületeket. Erre is azt mondjátok, kit zavar ez? ( néhány embert nagyon)

Itt is eltűrjük, hogy a jegyző és a városveztése pénzhiányra panaszkodik. Kit érdekel? A törvényben nincs benne, ha nincs pénz, akkor nem kell... A városvezetés és a törvénytudó jegyző tudja ezt, csak nem érdekli. Mert megteheti. Mert a nép eltűri, hogy a vezetőink sunyin törvénytszegjenek.

Mi mondhatjuk az adóhivatalnak, hogy momentán nincs pénzünk fizetni? Ugye nem.

Tessék mondani! Mikor Tetszenek már felébredni? Mikor fogja érdekelni a népet, hogy pont az nem tartja be a törvényeket, az követ el szabálysértést, bűncselekményt aki be akarja tartatni velünk és megbüntet minket ha mi szabálytalankodunk?

 

Lehet szidni a „migráncsokat”, menekülteket, Sorost, a kormányt, a libsiket, stb.. Mert az látszik (Mert beleverik a fejünkbe) De a hivatali törvénysértők nem érdekelnek minket. Tényleg nem érdekel senkit?

 

Örkényi Sanyi 

Oligarcha? Á dehogy...

Érdekes összefüggésekre leltem az interneten. Kedvenc oldalamon van egy cikk:

És önöknél ki a helyi oligarcha?

http://index.hu/gazdasag/2016/07/28/en_onoknel_ki_a_helyi_oliharga/

De mi az az oligargha?

Az oligarchia ókori görög szerzők szerint kevesek zsarnoki uralmát jelenti. Az oligarcha (vagy tartományúr) ógörög eredetű szó, amelynek jelentése egy nagyobb országrészen önhatalmúlag uralkodó főnemes, hatalmaskodó főúr, kiskirály. Rendszerint királyi privilégiumokat is használ, függetlenül a király jóváhagyásától. Arisztotelész szerint az oligarchia azon kevesek uralma, aki nem kiválóságuk, hanem vagyonuk alapján kerültek a vezető rétegbe. / A lexikon szerint/

Gondoltam körülnézek, Örkényben ki lehet oligarcha. Ki mennyi földalapú állami támogatást kap(ott), és milyen jogcímen. Érdekes ismerősre találtam. A jegyző egyesülete több mint tíz millió forinttámogatást kapott tavaly, az oldal szerint.  

Forrás

id

Jogcím

Név_cleaned

Város

Év

CNT(Név)

SUM(Támogatás.összege)

EU

örkény árpád 10aHatárok Nélkül-Magyartól Magyarig- Kulturális és Turisztikai Egyesület

EMVA - Vidéki alapszolgáltatások

Határok Nélkül-Magyartól Magyarig- Kulturális és Turisztikai Egyesület

Örkény

2015

1

5,059,355

Forrás

id

Jogcím

Név_cleaned

Város

Év

CNT(Név)

SUM(Támogatás.összege)

Nemzeti

örkény árpád 10aHatárok Nélkül-Magyartól Magyarig- Kulturális és Turisztikai Egyesület

EMVA - Vidéki alapszolgáltatások

Határok Nélkül-Magyartól Magyarig- Kulturális és Turisztikai Egyesület

Örkény

2015

1

5,064,995

 

Hogy mit jelentenek az EMVA - Vidéki alapszolgáltatások? Nézzük mit mond a google!

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 

 1. A támogatás igénybevételének feltételei
 2. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:
 3. a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület)
 4. aa) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
 5. ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő - a 3. mellékletben meghatározott - gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
 6. ac) arculati elemek elhelyezésére;
 7. b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület)
 8. ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
 9. bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő - a 3. mellékletben meghatározott - gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
 10. bc) arculati elemek elhelyezésére;

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab)-ac) alpontjában meghatározottak beszerzése kizárólag az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb)-bc) alpontjában meghatározottak beszerzése kizárólag az (1) bekezdés b) pont ba) pontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.

(4) Támogatás kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterekről szóló 3. mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő gépjárművekre nyújtható.

 1. § (1) Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település külterületén megvalósuló falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szolgáltatáshoz vehető igénybe.

(2)1 A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. november 6-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. november 6-ig nyújtható be.

 1. § (1) Nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtott támogatással e rendelet szerint megjelölt szolgáltatáshoz kapcsolódóan korábban beszerzett gépjárművek vonatkozásában, e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] alapján az 1-es vagy 2-es célterület vonatkozásában az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.

(2)2 Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor az (1) bekezdéstől eltérően csak azon ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást, ahol az EMVA-ból nyújtott támogatással beszerzett gépjárművek vonatkozásában a támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.

(3) Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Polgárőr Szövetség tagja.

(4) E rendelet keretében a LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező egyesület nem jogosult támogatás igénybevételére.

(5) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

(6) Támogatási kérelem akkor is benyújtható, és támogatás akkor is nyújtható, ha az MVH az ügyfél vonatkozásában a Vhr. 2012. december 31-én hatályos 35. § (1) bekezdése alapján a támogatási határozatot visszavonó és a támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatot hozott, és e határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 év az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásakor még nem telt el.

 

Ez érdekes. Ti tudtok valami hasonló tevékenységről, amit az egyesület tevékenykedett városunkban? Tíz millió adóforintunkkért.

Várom az egyesület vezetője/a jegyző válaszát.

 

Örkényi Sanyi

Nem hagyjuk, hogy büdös legyen! ( Már egyenesítjük a kaszákat )

Utánajártunk, mi történik:

A már említett sajtó termék szerint a polgármester ezt mondta:

- A tervezett módosítás indokolttá teszi, hogy az érintett hatóságok részéről a környezeti vizsgálat készítésének szükségességére vonatkozó észrevételt megkérjük.-

Nem értem, miért mondja. Azt már megszoktuk, hogy a polgármesterünknek a jogi ismeretei nem mindig kielégítőek. Nem is kell értenie hozzá, arra ott a jegyző. Neki tudnia kéne. A vállakozónak kell egy ekkora beruházás miatt az illetékes természetvédelmi hivatal állásfoglalását kikérni. Segítek: 314/2005 sz. kormányrendelet.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500314.KOR

Aki nem szereti a jogi formulák olvasgatását, annak némi magyarázat:

Először is szükség van egy előzetes konzultációra, majd pedig egy egységes környezetvédelmi engedélyre.

Ez a beruházó dolga, nem az önkormányzaté. Az illetékes hivatal szerint, ez még nem kezdődött el.

( Csodálkozva hallották, hogy mi készül Örkényben) De ez minket nem boldogít. Hiába sietett az önkormányzat az engedélyek meglepő gyorsaságú kiadásával, a beruházó nem siet. Talán anyagi gondjai vannak? A „Pesti Srácok” cikke alapján nem csodálkoznék.

A hivatal információja szerint, a mai törvények alapján nem lesz nehéz az engedélyeket megszerezni. ( Ígérni mindent lehet, mint a sportcsarnok építkezésénél. Hogy mi lesz, az majd a jövő kérdése. Egy biztos. A hivatal szerint is „büdös lesz”.)

Nézzük még a törvényt egy kicsit:

Kereesünk rá a 21§-ra. Itt jön az, ami a jegyző feladata (vagy ennek betartatása).

-(1a)151 A környezethasználónak az (1) bekezdés szerinti esetekben az engedély iránti kérelemhez, illetve a felülvizsgálati dokumentációhoz csatolnia kell az abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas közérthető összefoglalót. A közérthető összefoglaló tartalmazza:

a) a tevékenység ismertetését, különös tekintettel az elérhető legjobb technika alkalmazására;

b) a hatásterület bemutatását;

c) a tevékenység várható kibocsátásait és ezek környezetre, emberi egészségre gyakorolt hatásait;

d) a szennyezés megelőzésére, illetve a terhelés csökkentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézkedéseket;

e) a kibocsátások ellenőrzésének módszereit;

f) a környezeti hatással járó balesetek megelőzésére, ezek bekövetkezése esetén a környezeti következményeinek csökkentésére irányuló intézkedéseket; valamint

g) a lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve tervezett intézkedéseket.

 

(2)152 A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során, ha minden információ a rendelkezésre áll, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül

a) tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról azáltal, hogy a saját hirdetőtábláján és honlapján a (4) bekezdés szerinti hirdetményt elérhetővé teszi;

b) a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a hirdetményt, a kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) nyomtatott példányát, a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a hirdetményt.

(3)153 A jegyző haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a hirdetmény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről, amelynek időtartama legalább huszonegy nap. A jegyző a hirdetmény közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, a telepítési hely szerinti település jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) nyomtatott példányába való betekintési lehetőség módjáról is.

A lényeg. Még nem indult el az eljárás. A törvények szerint, az önkormányzat szervezeti működési szabályzatának ( szmsz ) kell tartalmaznia, hogy milyen döntések esetén kell a lakosságot előzetesen tájékoztatni, véleményét kikérni. Az szmsz-nek nyilvánosnak kellene lenni. Legalábbis a honlapon elérhetőnek. De már megszoktuk, hogy ez sem így van. Én úgy gondolom, hogy mindentől függetlenül előzetesen meg kellett volna kérdezni a lakosságot. Enélkül a „suttyomban, extra gyorsasággal” meghozott döntés igencsak korrupció gyanus.

Remélem a jegyző ismeri az idevonatkozó törvényt, és előírás szerű lesz majd a lakossági tájékoztatás.

Én tudni fogom, mikor adják be az engedélykérelmet, és szólni fogok mindenkinek. Addig is készülünk a tiltakozásra. Mert az lesz.

Sokan vagyunk, akik nem akarunk sertéstelepet a lakóhelyünkön. Nem hagyjuk, hogy nélkülünk döntsenek a sorsunkról!

 

Örkényi Sanyi

Most már biztos, hogy büdös lesz!

Megkaptam az információt, hogy ki áll a „sertéstelep mögött”. Nem külföldi beruházó, és nem is az a cég, aki Újhartyánban kudarcot vallott. A helyzet sokkal rosszabb. Miért?

 

Nézzük meg, hogy született a sertéstelep ötlete, és vizsgáljuk meg mekkora baj szakad a nyakunkba.

 

Olvassuk el a levelet, ami egy szándéknyilatkozat. Rögtön az elején kiderül, ez nem az első levélváltás. (Tárgy: FWD sertéstelep) Valószínűleg már minden le lett „egyeztetve” előre. Erre csak azért van szükség, hogy a polgármester a testületi ülésen jóváhagyassa a képviselőkkel. Csont nélkül sikerült, mint ahogy szokott. Senkinek nem jutott eszébe, hogy mit szól ehhez a nép? Nem gondolták, hogy meg kellene kérdezni a lakosságot egy ilyen horderejű döntés előtt? Vajon miért gondolják, hogy jó ez nekünk? Mert hogy nekik jó, az biztos.

 

Nézzük, mi mit kapunk:

- A telep vízigénye kb. 10 000 köbméter, vagyis 10 millió liter ivóvíz. Ez majdnem annyi, mint amennyit az örkényiek egyébként elfogyasztanak. Így is gondok vannak a vízzel, mi lenne ezek után? Vagy a mi pénzünkön fejlesztené a vízhálózatot az önkormányzat?

 

- A telepen képződő szennyvíz várható mennyisége 20 ezer köbméter, vagyis 20 millió liter! Ez is szinte még egy „Örkénnyi” szennyvíz. Hogy mindez fedett tárolóba kerül, azt úgy hiszem el a polgármesternek, mit a sportcsarnok, vagy a piac parkoló építését. A beruházó is csak azt mondja: -A telep szaghatása minimális lesz.- Ezt elhisszük neki?

-15-20 munkahely? Vagy több? Lehet majd minimálbérért trágyát pakolni?

 

Kell ez nekünk?

 

Nézzük ki ez a Sákán Antal. Nem kombinálok. Inkább olvassátok el egy kormányközeli oldal véleményét.

http://pestisracok.hu/malaca-volt-az-mszp-vel-a-szovetsegi-elnok-zsiros-tanacsai/

 

Tanulságos történet. Most már tudjuk, hogy került neki képbe a városunk. Sejtjük azt is, mivel győzte meg a városunk vezetőit.

 

Figyeljünk oda, mert a hatóságok engedélyei nagyon hamar meglesznek. Természetesen a jegyző sem talál majd törvénytelenséget.

Gyanítom ezt sem fogja nagydobra verni a polgármester, kész tények elé állít majd minket. Ha most nem tiltakozunk, akkor hamarosan nagyon büdös lesz.

 

 

Tiltakoznunk kell!

 

Örkényi Sanyi

Büdös lesz Örkényben! Nagyon büdös! Akarjuk?

Büdös lesz Örkényben! Rettenetesen Büdös! De mi ezt nagyon akarjuk! Ugye?

Szédületes bejelentést olvastam nemrég a „Mi újság Örkényben?” című, az örkényi
polgárok ingyenes lapjában. Nem volt egyszerű, mert még itt is jól el volt
rejtve az egyébként számunkra nagyon is fontos információ. Már megszoktuk,
hogy a városvezetés legtöbbször nem köti az orrunkra a ránk tartozó döntéseit.
A jegyzőt már második alkalommal vonta felelősségre a hatóság, mert nem
megfelelően tájékoztatja a lakosságot. ( Azóta megoldotta a problémát.
A város hivatalos honlapján feltüntetet e-mail címek nem működnek. Így
legalább nem kérdeznek tőle, nem kell válaszolnia.) De nézzük mi is a hír,
amiért tisztességes helyeken minimum egy lakossági fórumot szoktak összehozni.
Ott, ahol kíváncsiak a lakossság véleményére.

Idézem a hírt:
- a korábban tervezett élményfürdő és rekreációs központ területén sertéstelep fog
épülni. –


Ez nem vicc! Tényleg erről ír az újság! És ezt csak így kitalálták vezetőink!
Mintha nem emlékeznénk, hogy egyszer ebből már baj volt felénk. 2010 ben egy
holland vállalkozó akart Újlengyel közelében sertéstelepet építeni. A cikkről,
és a tilkazásról itt is olvashatunk:

http://magyarnarancs.hu/…/meghiusult_sertestelep-gigaberuha…

Még a dabasiak is tiltakoztak, hiszen a keletkezett „hígtrágyát ők fogadták volna be”.
Nem tudom, hogy az egyébként dabason lakó örkényi polgármestert, és a szintén ott lakó
jegyzőt akkor ez zavarta-e, tiltakoztak-e, de Újlengyelen is az egyik nem ott lakó
képviselő volt a fő támogató.

Nézzük miért épülne itt. Csak találgatni tudunk, mert hivatalos magyarázat nincs.
Nem tudni, ki a leendő telep tulajdonosa, beruházója, de sokat nem kell törni a
fejünket, hogy kiderítsük. Az is érdekes lehet, hogy ha a környéken már heves
tiltakozás volt ebből, akkor miért gondolja a polgármester és a jegyző, valamint
a testület, hogy itt nem lesz. Az kevés érv, hogy nekik mindegy a szag, úgysem itt
laknak. A beruházás sem állami tulajdonú, tehát marad a kérdés. Ki és mivel vette
rá vezetőinket, hogy így „suttyomban” nekifussanak egy ilyen kétes kimenetelű projekt
támogatásának?
Hogy mi a baj a szagon kívűl a teleppel? A Magyar Természetvédők Szövetségének
cikkét

http://www.mtvsz.hu/elarasztjak_orszagunkat_a_kornyezetet_s…

ajánlom. Idézek belőle:
A keletkező hígtrágya mennyisége (benne a sertéstartás során használt hormonok,
gyógyszerek, fertőtlenítő szerek) évente legalább hatvankilencezer köbméter.
Egy 2500-3000 lélekszámú településen fél év alatt keletkezik ekkora mennyiségű
szennyvíz. Ekkora sertéstelepnek a legkisebb keletkező trágyamennyiséggel számolva
is minimum 1.400 hektár földterületre lenne szüksége ahhoz, hogy biztonságosan
juttathassa ki a keletkezett hígtrágyát. Ebben az esetben a legoptimistább becsléssel
számoltunk, de ez a földterület igény a 2-3-szorosára is felmehet.
Ezek után érthető, hogy a helyi gazdák és földtulajdonosok nem akarják
a beruházónak megengedni a trágyakihelyezést a földjükre. A fenti közvetlen
környezeti veszélyeken felül a telepen évente (a telep saját környezethasználati
tanulmánya alapján) több mint százötven tonna hulladékká vált állati szövet
keletkezne. Ennek elszállítása mindenképpen valamelyik környező településen
keresztül történne.

Olvassátok el a két cikket! Nem csak nekem lesznek kétségeim. Úgy gondolom,
Örkényben is kemény ellenállás várható, főleg ha minden döntés, a
nyilvánosság kizárásával történik. Nem engedhetjük meg, hogy a nem itt
lakó városvezetők egyéni érdekeiket figyelembe véve tönkretegyék az amúgy
sem rózsás állapotban lévő környezetünket. Tiltakozni fogunk!
Még néhány mondat az ügy mellékszáláról, ami szintén magyarázatra vár.
Ki és mikor tervezett élményfürdőt és rekreációs központot a városunkba?
Kinek a területét (földtulajdonát) kívánták igénybe venni erre a célra?
Ki let volna a beruházó/tulajdonos? A lakosságot miért nem tájékoztattak minket?
Polgármester úr, Jegyző úr! Egy nyomorult sportcsarnokot sem tudnak felépíttetni,
pedig kétszer is volt rá pénz. Hogyan tudtak volna egy élményfürdőt?
Inkább rendet kellene tenni a “Pálóczi-ban” , és valami komoly dologba belefogni.
De nem fű alatt, és az örkényiek hasznára!

Örkényi Sanyi

http://www.mtvsz.hu/elarasztjak_orszagunkat_a_kornyezetet_s…

http://magyarnarancs.hu/…/meghiusult_sertestelep-gigaberuha…

süti beállítások módosítása